TITOLI PROVINCIALI STRADA e PISTA

 1° posti  ------------20

 2° posti  ------------  7

 3° posti  ------------  4

 


TITOLI REGIONALI INDOOR/PISTA/STRADA

1° posti ----------- 10

2° posti -----------  7

3° posti -----------  7 


TROFEI NAZIONALI PISTA E STRADA

1° posti -------------  8

2° posti ------------- 10

3° posti ------------- 17

4° posti ------------- 15


CAMPIONATI ITALIANI UISP PISTA

1° posti ----------- 2

2° posti ----------- 2

4° posti ----------- 2

6° posti ----------- 1


GIOCHI NAZIONALI DI FANANO

5° posti -------------2

7° posti ------------ 2